Mandy老闆練武 食完蕉接招

名模Mandy Lieu投資百萬到娛樂文化公司,榮升老闆娘的她,卻沒多參與公司的管理工作,反而專注拍電影,她說最近每日苦練十多小時做「打女」,與拍檔食完蕉就接招,打到手腳都瘀。

名模Mandy Lieu昨日以deep V裝出席她有份合資的娛樂文化公司簽約活動,實行自己開公司捧紅自己,而其好友黃柏高、名媛陳君宜、藝人倪晨曦等亦到場支持。Mandy透露自己投資了七位數字,榮升老闆娘的她謙稱只是小生意。

問Mandy可有參與公司的管理或挑選模特兒等事務?她坦言自己近日忙於拍電影,故沒太多時間參與公司事務:「就快拍一部好大嘅動作片,喺台灣拍。依家成日訓練,一日打十幾個鐘,冇時間食飯。大家食完蕉就接招,打到手腳都瘀,不過冇打面。」再問Mandy知不知曾與她傳緋聞的金剛,與歌手蕊蕊拍拖?她坦言:「唔知,我連飯都冇時間食,冇聯絡。」

轉用中文名

Mandy又宣布之後會用中文名劉碧麗:「一出道已經有人咁叫我,係公關幫我改,不過我否認咗好多次都冇人理。依家用咗咁耐,而且做嘢又好順利,就好似宇宙畀我嘅名一樣,所以今日(昨日)起我承認呢個中文名。」

陳君宜透露自己為打理網上時裝生意,不時要到內地及韓國,問老公可有投訴?她說:「佢都冇時間,佢成日去內地做嘢,好少機會見。」她坦言很信任老公,不怕有小三:「我唔會check佢手機,反而佢會check我,怕我被人追。」

文:名人組